Els 4 fracasos en el lideratge d’equips

COM UN TEAM LEADER INFLUEIX EN EL COMPROMÍS, LA PRODUCTIVITAT I LA FELICITAT DELS SEUS EQUIPS

Falta de compromís

Només el 15% d’empleats a nivell mundial es sent compromès amb la seva organització.

Objectius poc clars

Només el 50% dels treballadors tenen clar què s’espera realment d’ells en el treball.

Absència de lideratge

Posseir una gran cultura empresarial depèn, en un 70%, del coneixement, les habilitats, i el talent del team leader.

No hi ha feedback

Només el 30% dels empleats sent que el seu manager els involucra en l’establiment i seguiment dels objectius.

Upflow és l'única metodologia que aborda els 4 problemes alhora. És fàcil d'implementar, ràpid i mesurable!

We are Upflow t'ofereix el servei més innovador per a arribar a ser una organització fluida.

Ens centrem en augmentar la productivitat i fluïdesa dels equips en les organitzacions.

Conèixer les dades ocultes i les palanques d’acció en els teus equips. Et retornem el plaer de gestionar al teu equip.

Kpi’s amb sentit i orientats a millorar el lideratge dels teus col·laboradors. Identifica les oportunitats de millora.

La solució activa amb propostes i eines tangibles, pràctiques i útils.

Compromet el talent dels teus col·laboradors. No retenim el talent, el comprometem!

Felicitat amb un mateix rumb. Mantingues una cultura emprenedora i orientada a l’èxit.

La distància entre els somnis i la realitat
és Upflow

Upflow és la primera acceleradora del Flow del món.
Sí sí, els primers, així que continua llegint i descobreix
QUÈ FEM…

Upflow facilita experiències de màxim rendiment
i felicitat en les organitzacions.

Sabem que el COM no és menys important;
esbrina el nostre mètode!

Upflow a través de la ciència del Flow connecta reptes, talent
i propòsit per a elevar el compromís i felicitat dels equips.

I PER QUÈ?

La nostra raó de ser en Upflow és:
Contribuir en una nova manera de liderar
els equips per a transformar l’organització
en un sistema àgil i fluid.

Els nostres clients van millorar en:

0 %
Nivell de Flow
0 %
propòsit i compromís
0 %
Objectius clars

Total:

0
Mesures de Flow

*Dades consolidats de la plataforma UPFLOW Q +

btn-flowguide-cat_mesa-de-trabajo-1

SEGUEIX DESCOBRINT LA NOSTRA CIÈNCIA

Digues hola!